شرکت نانو پی پاد با همکاری با پژوهشگران و متخصصان پژوهشگاه نیرو در زمینه های تخصصی نانو تکنولوژی،تصفیه آب و فاضلاب، تجزیه، شیمی و الکتروشیمی خدمات آزمایشگاهی بی نظیری ارائه می دهد. برای اطلاعات تکمیلی فایل خدمات تخصصی را دانلود و مطالعه نمایید.

آزمایشگاه نانو پی پاد